opleidingen

PRINCE2 Practitioner

De opleiding.

PRINCE2® is een projectmanagementmethode die geschikt is voor alle typen projecten. De best practice PRINCE2 is gebaseerd op processen. De PRINCE2 processen richten zich op het beheerst en gecontroleerd doorlopen van een project vanaf de voorbereiding tot en met het afsluiten van het project. De PRINCE2 Practitioner training is bedoeld voor diegenen die het PRINCE2 Foundation certificaat al hebben behaald en zich verder willen specialiseren in de PRINCE2 projectmanagementmethodiek en willen aantonen dat zij over de competenties beschikken om de PRINCE2 methodiek succesvol te kunnen toepassen in de praktijk. Om deze training te kunnen volgen, is PRINCE2 Foundation een ingangseis.

Mogelijkheden.

Heeft u in uw werk te maken met projecten of projectmatig werken? Neemt u deel in één of meerdere projecten of bent u aangewezen om een project uit te voeren in de rol van projectleider? En heeft u ook al enige ervaring opgedaan met projecten en wilt u zich vanaf nu gaan bezighouden met middelgrote en grote(re) projecten? Dan biedt de training PRINCE2® Practitioner u het gewenste houvast. Na afronding ontvang je een bewijs van deelname en eindtoets Peoplecert.

Praktische informatie.

  • Trainingstijd: 3 dagen
  • Doorlooptijd: 1-3 weken
  • Contacturen: 18 uur
  • Studiebelasting: 27 uur
  • Locatie: klassikaal of online
terug naar overzicht