Trajecten

Zorg voor een duurzame en toekomstbestendige carrière
Grijp deze unieke kans

Verschillende trajecten

Welke past bij jou?

Je hebt een opleiding gezien welke je aanspreekt? Hoe nu verder? Er zijn in dit project 2 percelen opgenomen. Perceel 1 is een (kortere) vakgerichte scholing en Perceel 2 is een langer traject welke bestaat uit een loopbaanoriëntatietraject en een beroepsgerichte omscholing.

De intakeprocedure (Perceel 1)

Om een goed beeld te kunnen krijgen zal een gekwalificeerd begeleider van de door jou gekozen opleider een intakegesprek met je voeren. De begeleider voert met jou (de deelnemer) een gesprek over de stappen die moeten worden gezet om de kansen op het behoud van werk of het vinden van ander werk te vergroten. In het intakegesprek komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:   - Past de kandidaat binnen de doelgroep van het Just Transition Fund.  - Neemt als gevolg van de beoogde scholingsactiviteit de duurzame inzetbaarheid van de  kandidaat toe met het te behalen certificaat.   - Is er een match tussen de kandidaat en de beoogde scholingsactiviteit.   - Welke individuele begeleiding en ondersteuning heeft de kandidaat nodig tijdens de scholingsactiviteit.  

Vakgerichte scholing (Perceel 1) - kort traject

Zie opleidingen (Tip: zet filter op vakgerichte scholing om alleen dit aanbod te zien)

Opleidingen -> Selecteer Vakgerichte scholing (kort)

Het loopbaan oriëntatie traject  (Perceel 2) - lang traject

Voorafgaand aan elke beroepsgerichte (om)scholingsactiviteit volg je (de deelnemer) een loopbaan oriëntatie traject. Het loopbaan oriëntatie traject biedt inzicht in de competenties, mogelijkheden en toekomstperspectieven . Een arbeidsmarktscan maakt onderdeel uit van het loopbaan oriëntatie traject. Een traject is succesvol wanneer dit leidt tot nieuwe inzichten en wanneer deze inzichten vertaald worden in een concreet om- of bijscholingsprogramma. Het traject leidt tot een persoonlijk ontwikkelplan, een arbeidsmarktscan en een intake activiteit. Het loopbaan oriëntatie traject wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde begeleider van de opleider.

Beroepsgerichte (om)scholing (Perceel 2) - lang traject

Het beroepsgerichte (om)scholingstraject wordt alleen uitgevoerd indien uit het loopbaan oriëntatie traject blijkt dat de betreffende scholing als nodig is beoordeeld ter versterking van de arbeidsmarktpositie. Zie opleidingen (Tip: zet filter op Beroepsgerichte omscholing om alleen dit aanbod te zien)

Opleidingen -> Selecteer Beroepsgerichte (om)scholing (lang)