opleidingen

Scholingstraject Functioneel Beheerder

De opleiding.

De focus van dit opleidingstraject ligt op IT beheer met een specialisatie in functioneel applicatiebeheer. Naast de specifieke kennis die een Functioneel Beheerder moet opdoen van functioneel beheer en applicatiebeheermethoden en -technieken moet de Functioneel Beheerder kennis vergaren die relevant is binnen het vakgebied zoals algemene kennis van IT beheer, agile en DevOps. Zo kan de Functioneel Beheerder aansluiten bij bestaande werkwijzen en meedraaien in agile en DevOps teams. Ook is de ontwikkeling van sociale vaardigheden belangrijk om goed te kunnen samenwerken met collega’s, leidinggevenden en vakgenoten.

Trainingsmodules: Het beroepsgerichte (om)scholingstraject tot Functioneel Beheerder bestaat uit de volgende trainingen:

Sociale vaardigheden
Module Effectief Communiceren (2 dagen)
Generieke vakkennis
Module Basiskennis IT (2 dagen)
Module Praktijktraining Lean (2 dagen)
Specifieke vakkennis
Module BiSL Foundation (2 dagen)
Module TMAP Quality for cross-functional teams (3 dagen)
Module Masterclass Effectieve Business Intelligence (3 dagen)

Mogelijkheden.

Een Functioneel Beheerder is verantwoordelijk voor één of meerdere applicaties met een accent op de functioneel (inhoudelijke) werking van de applicatie. Het opleidingstraject leidt op tot beroepen zoals (functioneel) applicatiebeheerder, functioneel beheerder, functioneel specialist.

Na afronding ontvang je een bewijs van deelname certificaten en eindtoetsen IT-Cert-Int, iSQI en EXIN.

Praktische informatie.

  • Trainingstijd: 14 dagen of 21 avonden
  • Doorlooptijd: 1-12 weken
  • Contacturen: 84 uur (dag) of 63 uur (avond)
  • Studiebelasting: 50 uur op de hierboven genoemde contacturen
  • Locatie: klassikaal of online
terug naar overzicht