opleidingen

Scholingstraject Informatieadviseur

De opleiding.

De focus van dit opleidingstraject ligt op data en informatievoorziening met een specialisatie in informatiemanagement. Naast de specifieke kennis die een informatieadviseur moet opdoen van data analyse en informatiemanagement moet de informatiemanager kennis vergaren die relevant is binnen het vakgebied zoals algemene kennis van agile en DevOps. Zo kan de informatieadviseur aansluiten bij bestaande werkwijzen en meedraaien in agile en DevOps teams. Ook is de ontwikkeling van sociale vaardigheden belangrijk om goed te kunnen samenwerken met collega’s, leidinggevenden en vakgenoten.

Trainingsmodules: Het beroepsgerichte (om)scholingstraject tot informatieadviseur bestaat uit de volgende trainingen:

Sociale vaardigheden
Module Effectief Communiceren (2 dagen)
Generieke vakkennis
Module Praktijktraining Lean (2 dagen) Afronding:
Module Introductie Artificial Intelligence (1 dag)
Specifieke vakkennis
Module Masterclass Effectieve Business Intelligence (3 dagen)
Module Masterclass Service Level Agreements (2 dagen)
Module COBIT Foundation (2 dagen)
Module Datagedreven Werken (2 dagen)

Mogelijkheden.

Een informatieadviseur is verantwoordelijk voor de informatievoorziening van één of meerdere informatiesystemen. Het opleidingstraject leidt op tot beroepen zoals informatiemanager, informatieadviseur, stelselspecialist.

Na afronding ontvang je een bewijs van deelname certificaten en eindtoetsen IT-Cert-Int, en ISACA.

Praktische informatie.

  • Trainingstijd: 14 dagen of 21 avonden
  • Doorlooptijd: 1-12 weken
  • Contacturen: 84 uur (dag) of 63 uur (avond)
  • Studiebelasting: 50 uur op de hierboven genoemde contacturen
  • Locatie: klassikaal of online
terug naar overzicht