opleidingen

Scholingstraject Medewerker ICT Support

De opleiding.

De focus van dit opleidingstraject ligt op IT beheer met een specialisatie in technisch (systeem) beheer en applicatiebeheer Naast de specifieke kennis die een Medewerker ICT Support moet opdoen van (applicatie)beheermethoden en -technieken moet de Medewerker ICT Support kennis vergaren die relevant is binnen het vakgebied zoals basiskennis ICT beheer en kennis van agile en DevOps zodat de Medewerker ICT Support kan aansluiten bij bestaande werkwijzen en meedraaien in agile en DevOps teams. Ook is de ontwikkeling van sociale vaardigheden belangrijk om goed te kunnen samenwerken met collega’s, leidinggevenden en vakgenoten.

Trainingsmodules: Het beroepsgerichte (om)scholingstraject tot Medewerker ICT Support bestaat uit de volgende trainingen:

Sociale vaardigheden
Module Effectief Communiceren (2 dagen)
Generieke vakkennis
Module Basiskennis IT (2 dagen)
Module Introductie Artificial Intelligence (1 dag)
Specifieke vakkennis
Module Introductie in databases (2 dagen)
Module Informatiebeveiliging op basis van ISO27001 (2 dagen)
Module ITIL 4 Foundation (3 dagen)
Module USM Foundation (2 dagen)

Mogelijkheden.

Een Medewerker ICT Support is verantwoordelijk voor één of meerdere systemen of applicaties met een accent op de technische werking van de applicatie. Het opleidingstraject leidt op tot beroepen zoals (technisch) applicatiebeheerder, systeembeheerder, applicatiespecialist.

Na afronding ontvang je een bewijs van deelname certificaten en eindtoetsen IT-Cert-Int, EXIN, PeopleCert en APMG.

Praktische informatie.

  • Trainingstijd: 14 dagen of 21 avonden
  • Doorlooptijd: 1-12 weken
  • Contacturen: 84 uur (dag) of 63 uur (avond)
  • Studiebelasting: 50 uur op de hierboven genoemde contacturen
  • Locatie: klassikaal of online
terug naar overzicht