opleidingen

Scholingstraject Servicemanager

De opleiding.

De focus van dit opleidingstraject ligt op servicemanagement en het maken van afspraken tussen de IT- en de business afdelingen. Naast de specifieke kennis die een servicemanager moet opdoen van servicemanagement en procesgericht- en datagericht werken moet de servicemanager kennis vergaren die relevant is binnen het vakgebied zoals algemene kennis van agile en DevOps. Zo kan de servicemanager aansluiten bij bestaande werkwijzen en meedraaien in agile en DevOps teams. Ook is de ontwikkeling van sociale vaardigheden belangrijk om goed te kunnen samenwerken met collega’s, leidinggevenden en vakgenoten.

Trainingsmodules: Het beroepsgerichte (om)scholingstraject tot Servicemanager bestaat uit de volgende trainingen:

Sociale vaardigheden
Module Effectief Communiceren (2 dagen)
Generieke vakkennis
Module Introductie Artificial Intelligence (1 dag)
Module COBIT Foundation (2 dagen)
Specifieke vakkennis
Module Masterclass Service Level Agreements (2 dagen)
Module USM Foundation (2 dagen)
Module Datagedreven Werken (2 dagen)
Module ITIL Direct, Plan and Improve (3 dagen)

Mogelijkheden.

Een servicemanager is verantwoordelijk voor de dienstverlening van één of meer systemen. Het opleidingstraject leidt op tot beroepen zoals service medewerker, service level manager, service manager.

Na afronding ontvang je een bewijs van deelname certificaten en eindtoetsen IT-Cert-Int, ISACA, APMG en PeopleCert.

Praktische informatie.

  • Trainingstijd: 14 dagen of 21 avonden
  • Doorlooptijd: 1-12 weken
  • Contacturen: 84 uur (dag) of 63 uur (avond)
  • Studiebelasting: 50 uur op de hierboven genoemde contacturen
  • Locatie: klassikaal of online
terug naar overzicht