opleidingen

Vakopleiding Functioneel Beheer

De opleiding.

De Functioneel Beheerder is binnen een organisatie verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van één of meer applicaties of informatiesystemen. De Functioneel Beheerder draagt zorg voor de continuïteit van de applicaties en hij vervult een ondersteunende rol ten aanzien van de gebruikers. De FB-er heeft een verbindende rol tussen enerzijds gebruikers van de applicaties en anderzijds de applicatieontwikkelaars en technisch specialisten. Er is tegenwoordig bijzonder veel vraag naar medewerkers Functioneel Beheer. De functie van Functioneel Beheerder wordt dan ook wel gezien als één van de meest kansrijke functies in de ICT.

Mogelijkheden.

Bent u werkzaam als beginnend of al meer ervaren Functioneel Beheerder? Bent u kerngebruiker, procesmanager, procesadviseur of informatieadviseur? Of bent u leidinggevend op één van deze gebieden of leidinggevend aan een team of groep van Functioneel Beheerders of afdeling Functioneel Beheer? Dan is deze Vakopleiding Functioneel Beheer voor u uitermate geschikt!
Na afronding ontvang je een bewijs van deelname en eindtoets EXIN.

Praktische informatie.

• Trainingstijd: 5 dagen
• Doorlooptijd: 1-5 weken
• Contacturen: 30 uur
• Studiebelasting: 45 uur
• Locatie: klassikaal of online

terug naar overzicht